Kako do nas

Etno Kuće Plitvica selo vrlo se lako mogu pronaći, pa i ako dolazite s raličitih destinacija.